Birgitta Melén
FÖRETAGETFACILITERINGVARUMÄRKESARBETEREDAKTIONSARBETEUPPDRAGSGIVAREKONTAKT
 
FÖRETAGET

Firma Birgitta Melén erbjuder konsultuppdrag, handledning och utbildning inom

  • facilitering
  • varumärkesprocesser
  • redaktionellt arbete